behovslista

med reservasjon för språkfel! var snälla meddela mig om du svensktalande hittar något skumt!

Ett mänskligt behov är det som motiverar oss till handling.

Följande listan över behoven är inte fullständig och uppdelningen är inte definitiv heller. Den är tänkt som startpunkt för att stödja alla som vill fundera över vad som motiverar deras egen och andras kommunikation. Om det känns främmande med ordet ‘behov’, får du gärna tänka ‘önskningar’ eller ‘längtan’, fast de ska vara ospecifika…

LEK
äventyr
skoj
glädje
humor
kreativitet

GEMENSKAP
tillgivenhet
närhet
samarbete
kommunikation
gemenskap
connection
kamratskap
medkänsla
hänsyn
kontakt
utbyte
intimitet
vårdande
stöd
beröring
deltagande

KRAFT
prestation
kompetens
effektivitet
självförverkligande
självuttryck

INTEGRITET
autonomi
frihet
respekt
säkerhet
trygghet
stabilitet

FRID
skönhet
lätthet
harmoni
ordning
närvaro
stillhet

FYSISKA VÄLBEFINNANDE
luft
bekvämlighet
energi
mat
rörelse
vila
sömn
sex
skydd
utrymme
solljus
värme
vatten

ACCEPTANS
uppskattning
omsorg
empati
inkludering
sympati

BETYDELSE
äkthet
medvetenhet
balans
tillhörighet
firande
utmaning
klarhet
tillväxt
hopp
inspiration
kunskap
lärande
sörjande
syfte
medverkan
stimulering
förståelse
ömhet