Resurser på svenska

Workshop med Graham Timmins i Göteborg 24-25 januari 2015 : Building connection in our community

I Malmö  31 jan – 1 feb

hand-outs på svenska
behovslista
lista över känslor neg
lista över känslor pos
‘gömda’ känslor
ej empati