behovslista

Behoven ligger till grund för vårt beteende och motiverar oss i alla aspekter av livet. Behoven är abstrakta och ospecifika och kan tillgodoses på många sätt.

Följande lista är inte fullständig eller slutgiltig. Den är tänkt som en startpunkt för att stödja alla som vill fundera över vad som motiverar deras egen och andras kommunikation.


flöde
gemenskap
tillgivenhet
närhet
samarbete
kommunikation
connection
kamratskap
medkänsla
hänsyn
kontakt
utbyte
intimitet
vårdande
stöd
beröring
deltagande

lek
äventyr
skoj
glädje
humor
kreativitet

kraft
kompetens
effektivitet
självförverkligande
självuttryck

integritet
autonomi
frihet
respekt
säkerhet
trygghet
stabilitet

frid
skönhet
lätthet
harmoni
ordning
närvaro
stillhet

luft
energi
mat
rörelse
vila
sömn
sex
skydd
utrymme
solljus
värme
vatten

acceptans
uppskattning
omsorg
empati
inkludering

betydelse
äkthet
medvetenhet
balans
tillhörighet
firande

tillväxt
utmaning
klarhet
inspiration
kunskap
lärande
sörjande
syfte
medverkan
stimulering
förståelse
ömhet